SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM

sprzedaz-mieszkania

SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM

SPRZEDAŻ MIESZKANIA Z KREDYTEM HIPOTECZNYM

sprzedaz-mieszkania

Niekiedy sytuacja życiowa komplikuje się na tyle, że jesteśmy zmuszeni sprzedać nasz wymarzony dom lub mieszkanie, które kilka lat temu kupiliśmy na kredyt. Należy pamiętać, że za cenę sprzedaży powinno się spłacić zadłużenie na sprzedawanej nieruchomości. Jednak nie wszyscy sprzedający zdają sobie z tego sprawę, a Ci, którzy to wiedzą, mają obawy co do trudności jakie mogą ich spotkać na drodze do pozbycia się zadłużonego mieszkania. 

 

Nieruchomość obciążona hipoteką – na czym polega i o czym warto pamiętać?

 

Zanim wystawimy mieszkanie do sprzedaży powinniśmy dokładnie przeczytać umowę kredytową z bankiem. W regulaminie znajdziemy zapisy o tym, jakich procedur może wymagać od nas bank. Niektóre instytucje żądają np. powiadomienia o samej chęci sprzedaży nieruchomości. Warto to sprawdzić, by nie spotkała nas jakaś kara umowna, np. za podpisanie umowy z biurem nieruchomości. Drugim krokiem jest wizyta w samej placówce i prośba o wydanie zaświadczenia o zadłużeniu.

 

PROCEDURA SPRZEDAŻY MIESZKANIA Z HIPOTEKĄ

 

  • Kiedy już znajdziemy kupca, który zdecyduje się zakupić mieszkanie obciążone kredytem hipotecznym w pierwszej kolejności powinniśmy udać się do banku , w którym otrzymaliśmy hipotekę i wystąpić o złożenie zaświadczenia. Dokument powinien zawierać notatkę o wysokości salda kredytu wraz z kosztami dodatkowymi, których jednorazowa spłata, za zezwoleniem banku obliguje do uzyskania promesy kredytowej i wykreślenia ze spisu o obciążeniu hipoteki, w IV dziale Księgi Wieczystej. Należy pamiętać, że promesa z banku jest ważna przez 30 dni. Następnie należy podać numer rachunku, na który zostanie przelana reszta kwoty. W późniejszym etapie należy postarać się o pisemną zgodę, na zwolnienie z hipoteki po spłacie całości kredytu. Kiedy bank wyrazi zgodę, można już oficjalnie rozpocząć sprzedaż mieszkania lub domu z kredytem.

 

  • Następnym krokiem jest wizyta u notariusza, w celu zawarcia umowy sprzedaży mieszkania. Zadaniem kupującego jest zapłata części ceny na rachunek bankowy wskazany przez bank, a pozostałą część ceny przekazać na rachunek bankowy kupującego. Wszystkie stosowne zapisy ustala notariusz. 

 

  • Po złożeniu odpowiedniego wniosku o wykreślenie hipoteki, automatycznie zostanie uruchomiona pozostała część kredytu. Nie każda instytucja bankowa wyraża zgodę na jednoczesną wypłatę środków. Tak więc, wniosek o wykreślenie z IV Księgi Wieczystej należy złożyć tylko po wypłacie całkowitej! Należy nadmienić, że sprzedający nie musi otrzymać pieniędzy za swoją nieruchomość. Dzieje się tak w momencie, gdy nie dostarczy w terminie zaświadczenia otrzymanego w banku, które potwierdza całkowitą spłatę kredytu hipotecznego. Jeżeli wszystko układa się pomyślnie, ostatnim etapem jest złożenie w banku zgody na zwolnienie z hipoteki i przekazanie jej kupującemu. 

 

  • Jeżeli chodzi o sprzedaż mieszkania, na które uzyskano pieniądze z programu MDM, rodzina na swoim lub innym jest jak najbardziej możliwa. Najważniejszy jest czas jaki upłynął od zaciągnięcia takiego finansowania. Sprzedaż mieszkania z dofinansowaniem, bez konieczności zwrotu środków uzyskanych na ten cel uzależniona jest od regulacji wskazanych w umowie o dofinansowanie. Jednak niektóre umowy nie przewidują obowiązku zwrotu otrzymanego dofinansowania. Natomiast inne regulacje, przewidują obowiązek zwrotu pieniędzy z programu, gdy sprzedaż następuje przed upływem 5 lat od daty uzyskania finansowania. Wysokość zwracanej kwoty będzie uzależniona od okresu jaki pozostał do umownych 5 lat. Im okres ten jest dłuższy, tym wysokość kwoty zwrotu będzie mniejsza. Tak więc, zanim podejmiemy decyzję o sprzedaży mieszkania z kredytem rodzina na swoim lub uzyskanego z pomocą innego programu, należy zapoznać się z regulacjami umownymi.

 

  • Jak to się ma do sprzedaży nieruchomości z kredytem frankowym? Otóż, sytuacja jest klarowna, jeśli posiadasz środki w obcej walucie, dzięki którym spłacisz zadłużenie. Niestety nieco gorzej wygląda to w sytuacji, kiedy został wzięty kredyt, gdy kurs waluty był dużo niższy niż aktualnie. W takim przypadku, bank wylicza zadłużenie kredytobiorcy po obecnym kursie waluty, które podaje w złotówkach. Często okazuje się, że wartość inwestycji jest dużo niższa niż suma hipoteki. Jeśli znajdujesz się w takiej sytuacji, koniecznie przeanalizuj, czy sprzedaż nieruchomości rzeczywiście jest opłacalna.

 

Podsumowując, sprzedaż nieruchomości z kredytem jest możliwa lecz wymaga jedynie posiadania odpowiedniej wiedzy oraz świadomości istniejących zagrożeń. 

No Comments

Post A Comment

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.
Zadzwoń