W jakim czasie należy opuścić mieszkanie po sprzedaży?

sprzedaż mieszkania 2020

W jakim czasie należy opuścić mieszkanie po sprzedaży?

W jakim czasie należy opuścić mieszkanie po sprzedaży?

sprzedaż mieszkania 2020

Według przepisów czas na opuszczenie mieszkania po sprzedaży nie jest objęty jakimś konkretnym terminem. Kupujący mieszkanie powinien zadbać, by w akcie notarialnym znalazł się zapis stanowiący o tym, w jakim terminie poprzedni właściciel powinien opuścić zbywaną nieruchomość. Zbywający nieruchomość powinien zadeklarować, kiedy konkretnie wyprowadzi się i wymelduje ze zbywanej nieruchomości.W razie przekroczenia wskazanego terminu, nowy właściciel będzie uprawniony do uruchomienia procedury administracyjnej do wymeldowania lokatora.

PÓŹNIEJSZE WYDANIE MIESZKANIA. TERMIN WYDANIA

Kiedy kupujący jest osobą fizyczną nie zawsze godzi się na późniejsze wydanie mieszkania po zakupie. Zazwyczaj tego typu procedura trwa od 7 do 14 dni. Lecz jeżeli jednak wydanie nieruchomości ma nastąpić w terminie późniejszym, w akcie notarialnym powinno znaleźć się zobowiązanie dotychczasowego właściciela do wydania nieruchomości w określonym terminie, a właściciel powinien być poddany co do wydania nieruchomości rygorowi egzekucji komorniczej na podstawie art. 777 par. 1 pkt. 4 kodeksu postępowania cywilnego. Akt notarialny jest wówczas samodzielnym tytułem wykonawczym bez konieczności prowadzenia postępowania sądowego i po nadaniu mu klauzuli wykonalności będzie mógł być realizowany przez komornika. Co więcej, dotychczasowy właściciel powinien zobowiązać się do ponoszenia wszelkich kosztów utrzymania z tą nieruchomością związanych do czasu wydania nieruchomości. Te dwa zapisy uregulują kwestie rozliczeń między stronami.

WAŻNE ZAPISY DOTYCZĄCE WYDANIA NIERUCHOMOŚCI PO SPRZEDAŻY

Właśnie kupiłeś nieruchomość i stałeś się posiadaczem aktu notarialnego, który stwierdza, że to Ty jesteś nowym właścicielem. Ostatnim krokiem jaki Cię czeka jest odbiór mieszkania. I w tym przypadku bardzo ważny jest protokół zdawczo – odbiorczy. 

CZYM JEST PROTOKÓŁ ZDAWCZO – ODBIORCZY?

A więc, protokół zdawczo – odbiorczy jest dokumentem, który zabezpiecza dwie strony transakcji, kupującego i sprzedającego. Jest on dowodem ustaleń dokonanych podczas rozmów właściciela nieruchomości z kupującym. Przykładowo możemy zawrzeć w nim opis stanu ogólnego mieszkania oraz części wyposażenia, które właściciel zdecydował się zostawić sprzedając mieszkanie. Będąc w posiadaniu takiego dokumentu, możemy zgłaszać ewentualne usterki, które kupujący wykrył po odebraniu mieszkania. Należy oczywiście pamiętać, aby w protokole zawrzeć datę jego spisania, adres nieruchomości, której dotyczy, dane stron oraz nowy adres korespondencyjny do zbywcy – w razie potrzeby kontaktu. Kiedy wszystko mamy już ustalone i zapięte na ostatni guzik, możemy spokojnie odebrać klucze. Będąc właścicielami zakupionej nieruchomości automatycznie stajemy się nowymi odbiorcami mediów. Dlatego, dodatkową rzeczą zapisywaną w protokole zdawczo-odbiorczym są stany liczników. Mówimy tu o licznikach gazu, wody i prądu. W niniejszym dokumencie powinien pojawić się zapisek dotyczący tego, że osoba sprzedająca mieszkanie zobowiązuje się uregulować wszelkie należności związane ze stanem liczników. Nowy właściciel musi pamiętać także o tym, aby podpisać na siebie nowe umowy z dostawcami.

No Comments

Post A Comment

We work closely with you and carry out research to understand your needs and wishes.
Zadzwoń